Asociace strážců
Úvod
Asociace strážců přírody

Občanské sdružení Asociace strážců přírody České republiky vzniklo v roce 1998 jako profesní organizace, sdružující lidi, kteří vykonávají funkci Stráže přírody. Našimi členy jsou profesionální i dobrovolní strážci z národních parků, chráněných krajinných oblastí a další zájemci o tuto problematiku.

Ve dnech 10. až 11. dubna 2015 (PÁ až SO) proběhne setkání v strážců přírody v CHKO Český les, , v NE 12. dubna 2015 pak proběhne valná hromada Asociace strážců České rebubliky. Více...

Zveřejněno 14.1. 2015

Dnem 1.1. 2015 na základě čl. IX odst. 2 zákona č. 250 / 2014 Sb.  (o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě) zaniklo pověření správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy jako samostatných orgánů ochrany přírody. Více...

BioLogem ve čtyřech krocích

Chodíte do přírody a poznáváte ji? Pak potřebujete zápisník. Lokalizujte, vyfoťte a zapište, co jste pozorovali přímo v terénu. Pomozte chránit přírodu a pošlete nám svá pozorování. Více...

Od 1. listopadu 2014 platí nová vyhláška Ministerstva životního prostředí upravující kácení dřevin rostoucích mimo les. Hlavní změnou je úprava kácení v zahradách, kdy nově platí režim kácení bez povolení pouze pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň. Více...

 

World ranger day 2014 in the Czech Republic
World ranger day 2014 in the Czech Republic
- soubor ke stažení (479 kB): TGL_2014_Vol26_english-4.pdf

Od prvního vydání "Příručky pro stráž přírody" , tzv. handbooku strážce, uběhly více než 2 roky a celý náklad této nezbytné publikace je beznadějně rozebraný. V současnosti je dostupný pouze v elektronické podobě, ke stažení na stránkách AS. Asociace strážců se proto rozhodla pro jeho dotisk, přičemž počítáme s revizí, opravami a doplněním stávajícího textu. Měl by odrazit stávající legislativu, stav strážní služby v ČR, ale i více reflektovat praxi. Více...

Členům Asociace byly e-mailem rozesláno poslední 26. číslo čtvrletního zpravodaje Mezinárodní federace strážců (IRF) The Tin Green Line. Více...

International Ranger Federation

So Hilary Clinton is a fan of our work!!( maybe future president of the USA) For rangers around the world this is big and I"m very grateful. Hilary said it was vital what we are doing supporting rangers and their families and Clinton Global... Initiative and her Chelsea and Bill are behind it. i gave her a snare bracelet too and she wore it onstage- green bracelet with real snare on it. She mentioned on stage, the need to support and protect rangers and the families of rangers, as did the President of Gabon, and Chelsea Clinton. To the rangers seeing this I hope you feel proud that your work is being respected and supported at the highest levels-you are inspiring so many people- the world really cares for your critical work in conservation and more support is coming. Read more...

První pomoc v mobilu

Český červený kříž (ČČK) spustil aplikaci První pomoc. Aplikace je k dispozici v češtině pro telefony s OS Android a Apple iOS a je plně přizpůsobena českým podmínkám. Je jednoduchá, zdarma a uživatel s její pomocí může zachránit lidský život. Více...

Ministr Brabec na den strážcem šumavské přírody

Národní parky jsou chloubou každého státu. Jejich přírodní stav i každodenní život je prioritou většiny ministrů životního prostředí. Nejinak je tomu i u současného ministra životního prostředí Richarda Brabce, který aktuálně tráví dovolenou v NP Šumava. Koncem září předloží na vládu revoluční novelu zákona o ochraně přírody a krajiny, jejímž cílem je mj. otevřít národní parky šetrnému turismu. Na ochranu unikátní přírody a turistický ruch v národních parcích dohlížejí strážci. Ministr Brabec si vyzkoušel, co taková práce strážce parku obnáší.  Více...

Horská služba proškolila strážce parku

Pracovníci Správy KRNAP se při výkonu svých pracovních povinností v terénu mohou dostat jako první ke zraněnému turistovi, lyžaři nebo cyklistovi. Venkovní personál by proto měl být schopen v krizové situaci poskytnout základní, ale kvalifikovanou první pomoc, měl by na to být řádně vyškolen i technicky vybaven. Proto se pracovníci Správy KRNAP pravidelně nechávají proškolit v poskytování první pomoci Horskou službou Krkonoše. Dnes a zítra tímto školením opět projde 120 pracovníků Správy KRNAP. Více...

Jindřichovice pod Smrkem  - Samce výra velkého, naši největší sovu, nalezl na sklonku minulého týdne člen Stráže přírody Libereckého kraje. Sova uvízla na ostnatém drátě na pastvině nedaleko Jindřichovic pod Smrkem, kde si jí všiml strážce a zároveň zaměstnanec oddělení ochrany přírody Krajského úřadu LK Radomír Studený, který zde zrovna kontroloval zdejší přírodní památku Kamenný vrch. Více...

Grafický návrh internetových stránek www.strazprirody.cz sponzorovala Reklamní agentura MARF. Copyright @ 2010, Reklamní agentura MARF, www.marf.cz
webmaster: Slavomír Raszka
Počet přístupů od 14.4.2010: