Beskydy
Úvod >> Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Mapy CHKO Beskydy
Slepá mapa - používaná při zkouškách strážců
- soubor ke stažení (4.81 MB): mapb1508_slepa_mapa_a3_e.jpg
Úplné znění zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
- soubor ke stažení (864 kB):  114_zopk.pdf
 
Vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb.,  kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
- soubor ke stažení (312 kB):  vyhl_395.pdf
 
Vyhláška MŽP č. 64/2011 Sb., (značení MZCHÚ)
- soubor ke stažení (582 kB):  vyhlaska64_2011.pdf
 
Vyhláška MŽP č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
- soubor ke stažení (518 kB):  189_2013_vyhl_kaceni_drevin.pdf
 
Komentář k vyhlášce 189/2013
- soubor ke stažení (1.29 MB):  komentar_vyhlaska_kaceni_drevin.pdf
Přestupkový zákon č. 250/2016 ( platný od 1.7.2017)
- soubor ke stažení (670 kB): sb0098-2016_prestupkovy.pdf
Výnos MK ČSR o zřízení Chráněné krajinné oblasti Beskydy ze dne 5. března 1973
- soubor ke stažení (116 kB): vynos_chkob.pdf
Nařízení vlády o vymezení Ptačí oblasti Beskydy
- soubor ke stažení (1.79 MB): nv_687_pobeskydy.pdf
Nařízení vlády o vymezení ptačí oblasti Horní Vsacko
- soubor ke stažení (51 kB): NV 686-04_PO_HVsacko.doc
Grafický návrh internetových stránek www.strazprirody.cz sponzorovala Reklamní agentura MARF. Copyright @ 2010, Reklamní agentura MARF, www.marf.cz
webmaster: Slavomír Raszka