Beskydy
Úvod
Chráněné krajinná oblast BESKYDY
CHKO Beskydy je svou rozlohou (1200 km 2 ) největší chráněnou krajinou oblastí v ČR . Důvodem jejího vyhlášení v roce 1973 byly její výjimečné přírodní hodnoty, zejména původní horské pralesovité porosty s výskytem vzácných karpatských živočichů a rostlin, druhově pestrá luční společenstva. Najdeme zde i unikátní povrchové i podzemní pseudokrasové jevy. I neodborníci oceňují estetickou hodnotu a pestrost ojedinělého typu krajiny, na které se "podepsala" tzv. valašská kolonizace. Význam CHKO Beskydy je podtržen vyhlášením 60 maloplošných zvláště chráněných území (7 národních přírodních rezervací, 28 přírodních rezervací a 25 přírodních památek). Celé území CHKO je současně Evropsky významnou lokalitou soustavy NATURA 2000, jsou zde i 2 ptačí oblasti - PO Beskydy a PO Horní Vsacko Více...
Strážní služba CHKO Beskydy
... je vykonávána především dobrovolníky , kteří tak pomáhají s ochranou přírody Beskyd. Jejich úkolem je kontrola dodržování předpisů o ochraně přírody v terénu, dále pak informační, příp. průvodcovská činnost, údržba území a jeho značení, mapování druhů. Zájemci mohou kontaktovat vedoucího strážní služby, kterým je J.Lehký (jiri.lehky@nature.cz ). O stráži přírody více zde...
Akce v CHKOB o kterých by měli strážci vědět

Informace o akcích (příp. kopie rozhodnutí), kterými Správa CHKOB povolila konání některých akcí, kde by byla vhodná přítomnost strážců . Věnujte prosím pozornost stanoveným podmínkám (vymezení místa, času, data, počtu vozidel apod.). Pokud je to možné, plánujte si služby tak, aby se s těmito akcemi alespoň částečně protnuly. A dejte nám o tom vědět na SCHKOB! Díky. jl

Akce pro beskydské strážce

podzim  2018

 

 • 12. - 14. října - Celostátní setkání strážců - NP Šumava
  19. října - založení spolku ČSOP Strážci Beskyd
 • říjen - vstupní testy pro čekatele ( budoucí zpravodaje)
 • listopad - Kvalifikační zkoušky strážců (pro zájemce z řad zpravodajů)
 • 1. nebo 7.12. - (pod)zimní setkání spojené s brigádou
Zakládáme spolek pro dobrovolné strážce CHKOB

Vážení kolegové, milí strážci

dovoluji pozvat si Vás tímto pozvat na ustavující schůzi nového spolku (nejen) pro dobrovolné strážce CHKO Beskydy, s pracovním názvem

                                ČSOP Strážci Beskyd

Schůzka se bude konat v pátek 19.října 2018 od 18.00 v zasedačce Správy CHKO Beskydy
v Rožnově pod Radhoštěm , Nádražní 36. Zváni jsou všichni členové Strážní služby CHKOB bez ohledu na svůj statut (takže i čekatelé), jakož i pracovníci Správy CHKOB bez ohledu na služební poměr či velikost úvazku.

Účelem spolku, tak jak zatím vyplynulo z našich debat, by mělo být :

1)  udělat něco navíc pro Beskydy a pro jejich strážce  
2)  umožnit aktivním strážcům více se věnovat managementu chráněných území (spolek bude mít vlastní IČO, účet ... )
3)  pokud si tím vyděláme nějaké peníze, tyto použít na zlepšení podmínek pro strážní službu (stejnokroje aj. vybavení) jakož i pro šíření ochranářských informací a osvěty

Důvody tohoto kroku si možná dokážete domyslet sami ... Neochota a přehlížení strážců ze strany MŽP, nedostatek financí u AOPK; a bohužel i jistá nepoužitelnost Asociace strážců v její v současné podobě.

Na nejbližší období jsme se proto rozhodli spojit osud našeho spolku s největší, a jednou z nejstarších dobrovolných ochranářských organizací u nás,
Českým svazem ochránců přírody. Doufáme, že její dobré jméno, tradice i  velmi dobrý členský servis nám v začátcích pomůže. Ovšem to, jaké "TO" nakonec bude, co a jak budeme dělat - to záleží na nás - budoucích členech.

Proto, máte-li čas a chuť se zapojit, přijeďte do Rožnova!  Občerstvení zajištěno, před budovou SCHKOB několik parkovacích míst zdarma.

 Pokud se této akce nebudete moci zúčastnit a přesto máte a členství ve spolku zájem, dejte mi o tom prosím vědět.
 Předám tuto informaci budoucímu výboru spolku a ten Vás  bude určitě kontaktovat.

S pozdravem "Poznej a chraň"

Nové dokumenty pro strážce

V sekci "Ke stažení" najdete některé prezentace z jarního aktivu v Dolní Lomné.

Pozornost věnujte prosím hlavně prezentaci věnované VJEZDŮM - její prostudování a pochopení je nezbytné pro ukládání "Výzvy řidičům"  v terénu. Formulář Výzvy i formulář pro hlášení přestupků najdete tamtéž. Je zde také uložen dokument "Pokyny ke strážní službě 2018".

Prioritní strážní obvody pro r. 2018 = KNĚHYNĚ, TRAVNÝ, SMRK

Pro letošní rok se Správa CHKOb rozhodla zredukovat požadavky na strážce, které jsou uvedeny v Orga.řádu strážní služby. Konkrétně po Vás žádáme vykonání 6 služeb , nejlépe v těchto strážních obvodech (jejich vymezení byste měli znát): Mionší-Polom; Travný ; Lysá hora; Smrk ; Kněhyně-Radhošť ;Pulčín-Makyta. A z těchto 6 jsou, v souvislosti s vysazováním tetřeva z odchovny na Řepčonce, jednoznačně preferovány ty 3 uvedené v záhlaví této zprávy. Prosím proto všechny strážce i zpravodaje, aby se snažili v tomto roce naplánovat a uskutečnit svých 6 "povinných"  služeb právě do těchto 3 oblastí. Hlavní tíha samozřejmě bude na lidech z Frýdeckomístecka, ale doufám že ani ostatní je nenechají ve štychu. Pro řešení nepovolených vstupů v NPR Kněhyně (vrchol Kněhyně), jednoznačně preferujeme ukládání pokut - v tomto směru jsme také pustili zprávu do světa a médií. Domlouvání a informace jsme zkoušeli uplynulých 10 let. je proto čas přejít od slov k činům.

Proto své služby plánujte pokud možno se strážcem , který má bloky (případně se přihlaste ke zkoušce a bloky dostanete vlastní). Akce na Kněhyni jsou vhodné i pro starší z Vás či maminky na mateřské.

Držím všem palce a tetřevům pařáty :-) jl

 

KAM zapsat pozorování rostlin a živočichů

Aby hlášení Vašich nálezů a pozorování měla ještě větší smysl, ukládejte je rovnou tam, kde mají největší význam - do Nálezové databáze ochrany přírody ! Každý pracovník Správy CHKO, když má rozhodovat o území které detailně nezná, se do NDOPu musí podívat. Když zapíšete své pozorování do aplikace BioLog, je to tam prakticky HNED. Do BioLoga lze zapisovat v klidu doma na PC, nebo pomocí chytrého telefonu přímo v terénu - pak Vám nahradí zápisník. Umožní přesnou lokalizaci, fotodokumentaci i popis toho, co jste pozorovali přímo v terénu.  Více...

Podpořte beskydské strážce

K propagaci naší práce i drobnému příspěvku do fondu BR (Beskydský ranger:-) nabízíme :

1) Igráček Strážce Jirka - kultovní figurka v našich barvách, 100,- Kč

2) Samolepka CHKOB na auto - logo CHKOB na záď vašeho auta, 50,-Kč

Poster - Stráž přírody CHKO Beskydy (2013)
 • soubor ke stažení (3.45 MB)
 • Grafický návrh internetových stránek www.strazprirody.cz sponzorovala Reklamní agentura MARF. Copyright @ 2010, Reklamní agentura MARF, www.marf.cz
  webmaster: Slavomír Raszka
  Počet přístupů od 14.4.2010: