Poodří

Mapování bobra

10 / 10

 

Vážení kolegové, přátelé  

dovoluji si Vás tímto informovat o probíhajícím mapování bobra evropského v CHKO Poodří. Mapování bude probíhat po celý měsíc únor a během něho se bude Správa CHKO Poodří snažit zmapovat veškerý výskyt bobrů v CHKO Poodří. Předem vítáme případné dobrovolníky.  

Ve stručnosti se pokusím na následujících řádcích popsat co a jak.  

Území je rozděleno do několika mapovacích segmentů očíslovaných od 1 do 14 (viz příloha bobr-jih, bobr-sever). Každý segment je mapován zvláště. Velikostí (délkou), obtížností (terénem) a tedy i časovou náročností je každý unikátní. Vybírány byly tak, aby se daly nejhůře zvládnout od rozbřesku po setmění a zároveň s ohledem na dopravní dostupnost (vlak či autobus v okolí). Další místní specifika či tipy rád osobně poradím. 
Pozn.:  Vřele doporučuji pro každý segment minimálně dvojici mapovatelů ať již z důvodu bezpečnosti, tak vzájemné spolupráce (jeden zaznamenává GPS body a zapisuje poznámky, druhý fotí). 

Mapování se provádí kolem řeky Odry (levý břeh), jejích větších přítoků a větších systémech tůní pro bobry atraktivních. Provádí se pomocí pochůzky často náročným terénem - přeskakování drobných přítoků, prodírání se houštím a trnitými keři, podcházení mostů. Není zapotřebí jít celý úsek kolem řeky, stačí nakouknout (tj. prodrat se co nejblíže to jde) každých zhruba 20 - 50 metrů dle terénu až do prvního nálezu.  

Mapují se veškeré "čerstvé" pobytové znaky bobrů tj. okusy dokonalé a nedokonalé, zrcátka, jídelny, zásobárny, skluzavky, chodníčky, nory, hráze, hrady ... příklady pobytových znaků viz  https://plus.google.com/photos/111061544568648286652/albums/5977341828173803809  
Opuštěné či staré pobytové znaky se nezaznamenávají.  

Veškeré nálezy se zaznamenávají pomocí zařízení  GPS  (možno po domluvě zapůjčit) a zároveň jsou zapisovány do  poznámek . Do poznámky se zapisují: datum, jména mapovatelů, lokalizace, číslo GPS bodu a k němu druhy a četnost pobytových značek případně další podrobnosti (druh dřeviny, tloušťka dřeviny apod.). Každý nález (skupina nálezů) je taktéž fotografována . V případě skupiny stejných prvků v okruhu 5 metrů se dělá GPS bod pouze jeden (např. skupina okousaných dřevin podobné tloušťky). K tomuto bodu se napíše příslušná poznámka (např.  skupina 5 ks okousaných vrb o tloušťce 5-10 cm ). Toto ve zkratce stačí pro hrubý odhad areálů a populací bobrů. 

Pro detailnější statistiku se zapisují údaje v poněkud jiném formátu. Pro odvážné a ostřílené mapovatele lze postupovat i takto dle níže odkazovaného manuálu. 
Doporučuji si pročíst kompletní metodiku včetně klíče dřevin na  https://drive.google.com/folderview?id=0B_KxExXZgR5fSzdyOEFhR3R6RkE&usp=sharing  

Vydra:  
Vzhledem k podobným biotopovým nárokům je vhodné současně s bobry pozorovat také pobytové znaky dalšího chráněného živočicha a to vydry říční. Mimo hledání stop ve sněhu a zamrzlé vodní ploše je vhodnou metodou hledání čerstvého vydřího trusu. Trus vydra ponechává na odhalených často vyvýšených místech (např. kameny) dále pak typicky pod mosty a mostky. Příklady vydřího trusu viz  https://plus.google.com/photos/111061544568648286652/albums/5977615538044024737  
Jak poznat pobytové znaky vydry viz  http://www.vydry.org/index.php?articleid=143  
Pobytové známky vyder se zaznamenávají pouze čerstvé (vzhledem k velké mobilitě a teritoriu), opět se zaměřením GPS, stručnou poznámkou a nejlépe fotografií.  


V případě zájmu  
mne neváhejte kontaktovat. Budu potřebovat znát zhruba termín, jména mapovatelů a vybraný segment.  

Metodika je univerzálně použitelná i mimo hranice CHKO Poodří a budem předem rádi, za jakékoliv nálezy i z jiných částí Moravskoslezského kraje. Veškerá zaslaná data budou pečlivě zaznamenána do  Nálezové databáze ochrany přírody AOPK ČR a využita pro praktickou ochranu přírody.  

Děkujeme  
S pozdravem  
Mgr. Štěpán Tračík - zoolog, vedoucí strážní služby
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Správa CHKO Poodří a Krajské středisko Ostrava
Trocnovská 2, 702 00 Ostrava
tel: 
596 133 673 725 044 049
mail: 

http://www.poodri.nature.cz

Grafický návrh internetových stránek www.strazprirody.cz sponzorovala Reklamní agentura MARF. Copyright @ 2010, Reklamní agentura MARF, www.marf.cz
webmaster: Slavomír Raszka