Asociace strážců

Zachráněného výra se povedlo vrátit do přírody

11/20

Létání dokola snižuje riziko nárazu do pletiva jako ve standardní voliéře.

Grafický návrh internetových stránek www.strazprirody.cz sponzorovala Reklamní agentura MARF. Copyright @ 2010, Reklamní agentura MARF, www.marf.cz
webmaster: Slavomír Raszka
Počet přístupů od 14.4.2010: