Asociace strážců
Úvod >> Změny v chráněných krajinných oblastech

Změny v chráněných krajinných oblastech

28 / 35

Zveřejněno 14.1. 2015

Dnem 1.1. 2015 na základě čl. IX odst. 2 zákona č. 250 / 2014 Sb.  (o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě) zaniklo pověření správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy jako samostatných orgánů ochrany přírody.

Ke stejnému datu, tedy 1.1.2015, byla zřízena Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen Agentura) dle ustn. § 75 odst. 2 zákona č. 114 / 1992 Sb., ve znění zák. č. 250 / 2014 Sb. jako správní úřad, který je podřízený Ministerstvu životního prostředí a vykonává státní správu v ochraně přírody a krajiny v rozsahu stanoveném zákonem a to na území všech CHKO (s výjimkou CHKO Šumava) a také v NPR a NPP.

Agentura zajišťuje výkon státní správy zejména prostřednictvím 15 regionálních pracovišť, přičemž došlo ke změnám jejich územní působnosti. Leckde byly sloučeny 2 i 3 správy CHKO do jednoho regionálního pracoviště.

Nové vnitřní členění Agentury a stanovení územní působnosti jejích regionálních pracovišť, včetně pravidel pro určení jejich území působnosti najdete na webových stránkách Agentury www.nature.cz.


Co z toho vyplývá pro stráž přírody?

V tuto chvíli ještě panuje spousta nejasností. Ředitelství Agentury svým regionálním pracovištím (RP) dosud nevydalo žádný metodický nebo organizační pokyn. Nicméně je zřejmé, že orgánem ustanovujícím stráž přírody v CHKO (a pro NPR a NPP) je Agentura. Jak to bude u regionálních pracovšť, pod která spadá více CHKO, zatím není zřejmé. Stejně tak nastávají zmatky u některých NPR či NPP, které přechází pod jiné RP.


Strážci v CHKO by v tuto chvíli měli být opatrní při použití služebních razítek! Je na nich jméno orgánu ochrany přírody (Správa CHKO xy), který 31. 12. 2014 přestal existovat. To samé platí pro pokutové bloky .


Doufáme že ředitelství Agentury bude situaci urychleně řešit a nenechá desítky strážců v informačním vakuu. Pomocnou ruku mu nabídla i naše Asociace strážců. O změnách a novinkách Vás budeme informovat.

Jiří Lehký

(AOPK ČR – RP SCHKO Beskydy)

Grafický návrh internetových stránek www.strazprirody.cz sponzorovala Reklamní agentura MARF. Copyright @ 2010, Reklamní agentura MARF, www.marf.cz
webmaster: Slavomír Raszka
Počet přístupů od 14.4.2010: