Asociace strážců
Úvod >> Rozeslání posledního čísla čtvrtletníku

Rozeslání posledního čísla čtvrtletníku

33 / 35

Členům Asociace byly e-mailem rozesláno poslední 26. číslo čtvrletního zpravodaje Mezinárodní federace strážců (IRF) The Tin Green Line.

Nejde jen o to, že by si naši členové měli občas připomenout, že jsme členy celosvětové komunity strážců chráněných území - rangerů. Tentokrát zde najdete hned 2 příspěvky zmiňující české strážce. Prvý (str. 11-12) o přeshraniční konferenci strážců v NP Bavorský les, kde české strážce reprezentovali kolegové ze Šumavy. Druhý (str. 16-17), z pera (či spíš klávesnice) našeho předsedy, pak prezentuje regionální oslavy letošního světového dne strážců v NPP Panská skála. Přehlédnout byste neměli ani výzvu/prosbu editorky TGL (str.7) o zasílání "pohlednic z terénu", které jsou umisťovány na webu IRF ( http://internationalrangers.org/postcards/ ) stačí jen pár slov a foto z vaší práce.

Grafický návrh internetových stránek www.strazprirody.cz sponzorovala Reklamní agentura MARF. Copyright @ 2010, Reklamní agentura MARF, www.marf.cz
webmaster: Slavomír Raszka
Počet přístupů od 14.4.2010: