Asociace strážců

Studijní stáže stráže přírody

/ 5

Asociace strážců přírody ČR ve spolupráci se strážními službami národních parků a chráněných krajinných oblastí nabízí členům stráže přírody studijní pracovní stáže ve velkoplošných zvláště chráněných územích. Studijní stáž znamená zúčastnit se plného pracovního dne u strážní služby, kde hostujete. Váš program určuje hostitel, hostitel má právo Váš pobyt odmítnout nebo zrušit, termín a počet dnů hostování je na vzájemné dohodě, ale konečné slovo má hostitel, nelze stáž zaměňovat za dovolenou, prostě budete v práci. Předběžné informace podá Antonín Tůma ( ).

Grafický návrh internetových stránek www.strazprirody.cz sponzorovala Reklamní agentura MARF. Copyright @ 2010, Reklamní agentura MARF, www.marf.cz
webmaster: Slavomír Raszka